Všechny výrobky

Stoly Kiel

Tafel Kiel poskytuje znevýhodněným lidem potraviny. Aby bylo možné skladovat větší množství dodávek, používají se paletové regály od společnosti TOPREGAL.

Při návštěvě hlavního skladu společnosti Tafel Kiel si ihned všimnete, že mnoho potravin určených k distribuci je uloženo na europaletách o hmotnosti několika tun ve výšce  4,50 m .Paletové regály od společnosti TOPREGAL jsou uloženy. Člověka nutně napadne, jak to souvisí s příděly, které se vydávají podle rozpočtu? Olaf Böcking, člen představenstva společnosti Tafel Kiel, může na tuto otázku rychle odpovědět: "V průběhu let jsme si vybudovali dobré osobní kontakty s některými známými velkými podniky a zemědělci v regionu. Když se na nás obrátí, často mají větší množství k rozdání. Mají delší trvanlivost, ale obvykle je třeba je vyzvednout v poměrně krátkém čase." Pro dočasné skladování velkých dodávek, jako jsou uzeniny a konzervy, si společnost Tafel Kiel v roce 2018 objednala ve dvou objednávkách celkem 16 běžných metrů paletových regálů od společnosti TOPREGAL a sama je sestavila.

TOPREGAL: Paletové regály za dobré ceny a vynikající servis

Stejně jako většina z našich více než 40 000 zákazníků narazil Tafel Kiel na TOPREGAL při hledání paletových regálů za příznivé ceny na internetu. Olaf Böcking oslovil písemně celkem čtyři dodavatele regálů a požádal o snížení ceny. "TOPREGAL byla první a pravděpodobně jediná firma, která se nám ozvala přátelsky a vstřícně," říká zpětně Olaf Böcking. Michaela Metzgerová z prodejního týmu TOPREGAL rychle zareagovala na poptávku z dalekého severu - a doprovázela ji od objednávky až po dodání a vyúčtování. "Dbáme na to, abychom na všechny dotazy zákazníků odpovídali co nejrychleji. To platí i pro ten od pana Böckinga z Tafel Kielu, který si dobře pamatuji. Zejména v případě sociálních projektů provozovaných dobrovolnickými organizacemi se snažíme našim zákazníkům vyjít vstříc, jak jen to jde. Mám radost, když slyším nebo čtu, jak se naše pomoc skutečně dostává k jednotlivým projektům," říká Michaela Metzgerová. "Manipulace se společností TOPREGAL probíhala od začátku do konce skvěle: přesně, rychle a bez komplikací. Přesně tak, jak to mám rád." Olaf Böcking, člen představenstva společnosti Tafel Kiel e.V., je také potěšen.

Odhodlaný k dobré věci

Jako nezisková organizace nesmí Tafel Kiel e.V. vytvářet zisk. Nezískává žádné veřejné prostředky a svůj provoz musí zajišťovat z darů firem a soukromých osob. Jen náklady na pohonné hmoty činí měsíc co měsíc více než 1 000 eur. Je třeba platit nájemné za TafelZentrum, elektřinu za tři chladicí sklady a myčku beden, osvětlení a náklady na kancelářské vybavení. Bez darů a dalších příznivců, jako je například společnost TOPREGAL, která poskytla paletové regály, by to nebylo možné.

Když Olaf Böcking nastupuje kolem osmé hodiny ranní do práce, dělá to dobrovolně a bez nároku na mzdu. Svou práci však vykonává přinejmenším se stejným nasazením a pečlivostí, s jakou ji vykonával jako samostatně výdělečně činný podnikatel. Od roku 2011 je Olaf Böcking zodpovědný za logistické plánování a od roku 2016 je také jedním z pěti členů představenstva společnosti Tafel Kiel. Konkrétně připravuje plány tras, podle kterých čtyři rozvážková vozidla sbírají darované potraviny z přibližně 100 trhů nebo pekáren a přivážejí je do centra Tafel, a také jejich spolehlivé obsazení dvěma nebo třemi pomocníky šest dní v týdnu. Součástí práce jsou také návštěvy servisu pro MOT, servis a opravy, výměna a nákup vozidel, pojištění atd.. Nemluvě o udržování kontaktů s dodavateli, sjednávání schůzek pro speciální odběry a jejich svědomitém provádění.

Tým společnosti Kieler Tafeln e. V. Tým společnosti Kieler Tafeln e. V.

Paletové regály naplněné až po střechu Paletové regály naplněné až po střechu
Dodávka a montáž nových paletových regálů z vlastní iniciativy. Dodávka a montáž nových paletových regálů z vlastní iniciativy.

 Paletové regály TOPREGAL naplněné až po okraj potravinami Paletové regály TOPREGAL naplněné až po okraj potravinami

Důkladné a efektivní plánování logistiky je důležité také proto, že společnost Tafel Kiel v těchto dnech zásobuje potravinami a hygienickými potřebami přibližně 2 000 zákazníků, tedy celkem asi 3 500 osob. Podle hesla "Potraviny tam, kam patří" třídí a rozděluje ovoce a zeleninu, chléb a pečivo, chlazené a mražené výrobky a další zboží denní potřeby celkem asi 250 dobrovolníků.


Tafel Kiel byl založen v roce 1995 jako registrované neziskové sdružení. Hlavní město Šlesvicka-Holštýnska je po Berlíně jednou z prvních obcí, která se na místní úrovni zapojila do získávání a distribuce darovaných potravin potřebným. S přibližně 250 dobrovolníky se pět dní v týdnu stará o stravování přibližně 2 000 klientů a jejich rodin. www.tafelkiel.de